mg娱乐场4355手机版

 
统建城开公司资产招租公告
来源: | 作者:cdctjt | 发布时间: 2019-03-20 | 981 次浏览 | 分享到:
序号 房屋地址 产权面积() 设计用途 招租底价   (元//月) 租期 装修免租期 竞租保证金(元) 履约保证金
1 果盛路6号             22栋1单元3楼5号 41.32 住宅 19 1 3140 合同执行价的三个月租金

一、报名时间:2019年3月20日-2019年4月10日止(工作日)。在截止报名后,如无意向承租人报名竞租,则可继续前来报名。
二、咨询电话:  黄女士:028-85250862   
三、报名地址:成都市武侯区成科西路11号


                                                                                                                                     成都统建城市建设开发有限责任公司