mg娱乐场4355手机版

 
金堂项目高速大牌广告制作发布采购公示
来源: | 作者:cdctjt | 发布时间: 2019-03-11 | 417 次浏览 | 分享到:
       根据金堂项目推广需要,现通过单一来源采购方式选取四川小鲤鱼广告有限公司为金堂项目高速大牌广告发布单位。
       四川小鲤鱼广告有限公司为金堂项目高速大牌广告发布的唯一供应商,符合单一来源采购方式。



                                                                                                                         成都干道金翔置业有限责任公司