mg娱乐场4355手机版

 
金堂项目城市公交车身广告发布采购公示
来源: | 作者:cdctjt | 发布时间: 2019-03-11 | 377 次浏览 | 分享到:
       根据金堂项目推广需要,现通过单一来源采购方式选取成都基石广告有限责任公司为金堂项目城市公交车身广告发布单位。
       成都基石广告有限责任公司为金堂项目城市公交车身广告发布的唯一供应商,符合单一来源采购方式。                                                                                                                               成都干道金翔置业有限责任公司