mg娱乐场4355手机版

 
成都市血液中心迁建一期工程工程材料检测机构比选中选候选人公示
来源: | 作者:cdctjt | 发布时间: 2018-12-29 | 570 次浏览 | 分享到:
项目名称: 成都市血液中心迁建一期工程工程材料检测机构比选

中选候选人排序:
第一名:四川省同城建设工程质量检测有限公司

第二名:四川星宇天成建筑工程质量检测有限公司
第三名:四川同辉建设工程质量检测有限公司


                                                                                                      比选人
成都市工程咨询公司
                                                                                                               
 20181228